domingo, 30 de março de 2008

16 ANOS DE ESQUERDA NACIONALISTA

No dia de hoxe 30 de marzo de 2008, celebrouse a VI Asemblea Nacional de Esquerda Nacionalista. Durante a sesión de traballo foron debatidos os distintos documentos que formaron parte da orde do dia, a saber:

· Proposta de Estatutos.
· Regulamento Asamblear.
· Análise de Resultados das recentes eleccións xerais.
· Documento político para o diálogo co resto de forzas políticas integrantes do BNG.

Os delegados escolleron a Xosé Chorén Vázquez como Secretário Nacional da citada formación, así como a quen até o de agora exercera o cargo de Secretário Nacional, Alberte Xullo Rodríguez Feixóo, como Presidente do partido.

A xornada serviu tamén para escoller unha Mesa Nacional, (órgano de gobernó entre asembleas), que na presente ocasión escolleu como cargos electos as seguintes persoas:

XOSÉ CHORÉN VÁZQUEZ
XOÁN MANOEL RAMA TRILLO
VÍTOR MANUEL MARTINS
NATALIA COSTAS ALONSO
XOAQUIN DE ACOSTA BEIRAS
CÉSAR PAZOS CARREIRO
FRANCISCO XAVIER FREIRE CHICO
PEDRO GÓMEZ-VALADÉS
PILAR COO LÓPEZ
XOÁN ANTÓN RODRÍGUEZ VAZQUEZ
XOSE MANUEL MACEIRA FERNÁNDEZ
FRANCISCO QUINTELA ROMERO
MARIA TRINIDADE FUENTESECA FERNÁNDEZ
FERNANDO RODRÍGUEZ DACOSTA
MILAGRES CHAPELA IGLESIAS
MIGUEL MATO FONDO
RAFAEL DORRIBO CAO
MANUEL MARÍA LOURIDO AGUIAR
ADRIÁN RODRÍGUEZ BRAVO
CARLOS NUEVO CAL
ALBERTE XULLO RODRÍGUEZ FEIXÓO

E como suplentes os seguintes nomes:
XESÚS LÓPEZ CASTRO
FRANCISCO QUINTELA VILARIÑO
ELOI CALDEIRO
RAMÓN CAAMAÑO MARIÑO
XOSÉ VALVERDE

Tamen se contou como convidados para o peche da VI Asemblea Nacional de Esquerda Nacionalistata con:
.
Polo BNG:
Alberte Asende (Secretario de Organización)
.
Pola UPG:
Francisco Rodriguez
Roberto Vilamea
.
Polo PNG:
Xosé Rivas
.
Por INZAR:
Suso Veiga.
.
Pola "A ALTERNATIVA":
Camilo Nogueira.
.
Para calquera aclaración contacto:
Xosé Chorén (Novo Secretário Nacional ) 647 743 238

Nenhum comentário: